Zapsaný spolek

Základní informace

 • Datum zápisu: 19. 12. 2016
 • Obchodní firma: K4 cyklo tým z.s.
 • Sídlo: Pardubice - Cihelna, K Rozvodně 99, PSČ 530 09
 • IČO: 05624614
 • Právní forma: Spolek
 • Spisová značka: 11025 L, Krajský soud v Hradci Králové

Účel nadace

 • vykonávání aktivit na podporu integrace zdravotně znevýhodněných občanů do běžné společnosti
 • poskytování obecně prospěšných (bezplatných) služeb v oblasti integrace zdravotně znevýhodněných občanů
 • praktická spolupráce s jinými subjekty s podobnými cíli na národní i mezinárodní úrovni

Statutární orgán

 • Mgr. RADOSLAV KVAČEK - předseda
 • HANA HÁJKOVÁ - ekonom
 • IRENA VANIŠOVÁ - vztahy s veřejností
 • členové výboru jednají za spolek navenek každý samostatně

Právní forma

Spolek je obecně sdružení či skupina osob. V českém právu je od 1. ledna 2014 spolek zvláštní forma právnické osoby, určená pro samosprávné a dobrovolné sdružení osob vedených společným zájmem, které je založeno nejméně třemi osobami. Účelem spolku mohou být buď vzájemně prospěšné cíle, tedy společné aktivity zaměřené jen na členy spolku (sportovní kluby, myslivecká sdružení apod.), nebo veřejně prospěšné cíle směřující vůči veřejnosti (poskytování sociálních služeb, vzdělávací a informační aktivity apod.), případně cíle smíšené.

Spolek může vlastním jménem podnikat, ale nesmí to být jeho hlavní činností a případný zisk musí být použit na podporu dosažení vlastních cílů spolku. Členy spolku mohou být fyzické i právnické osoby. Název musí obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, případně zkratku „z. s.“ Zapisuje se do spolkového rejstříku, který je veden příslušným rejstříkovým soudem. Právně upraven je v § 214–302 občanského zákoníku.

Zpráva o aktivitách 2016